Διεξαγωγή μεταπτυχιακού εξ αποστάσεως

Distant Learning
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις.

Πριν τη συμμετοχή τους στις τηλεδιασκέψεις, οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν συγκεκριμένα κεφάλαια και παρουσιάσεις για το κάθε μάθημα. Οι φοιτητές αξιολογούνται στην τελική εξέταση ή εργασία στο τέλος του κάθε μαθήματος και την ενεργή συμμετοχή τους στις τηλεδιασκέψεις και τα φόρουμ.

Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων, οι τηλεδιασκέψεις μαγνητοσκοπούνται και αναρτώνται στη σελίδα του κάθε μαθήματος. 

Για τη συμμετοχή στα μαθήματα απαιτείται:
καλή σύνδεση Internet ADSL
εξωτερικό μικρόφωνο και ακουστικά (headset) 
κάμερα (webcam)

Πληροφορίες / Εγγραφή

registration information

Τα προγράμματα εξ αποστάσεως απευθύνονται σε επαγγελματίες που κατοικούν εκτός Αθηνών ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπουν να παραβρεθούν στην αίθουσα. 

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων, το πιστοποιημένο διδακτικό προσωπικό καθώς και οι τίτλοι σπουδών  που απονέμονται από το γαλλικό πανεπιστήμιο Conservatoire National des Arts et Métier (Cnam) παραμένουν ίδια με αυτά των προγραμμάτων παρακολούθησης στην αίθουσα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, το κόστος και την εγγραφή σας σε κάποιο απο τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα, επιστρέψτε στην κεντρική σελίδα του κολεγίου πατώντας εδώ και επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.